haifa logo

החוג לפילוסופיה

אוניברסיטת חיפה

haifa logo
top
מבנה לימודים ותנאי קבלה
תואר ראשון I שני I שלישי
מידע לסטודנט/מועמד
ציונים I מלגות
לימודים בחול
קול קורא I מידע

מספר סטודנטיות שלנו יצאו לחו"ל במסגרת הזאת בשנים האחרונות ותשמחנה לייעץ למעוניינים מניסיונן.
אם תקליקו על השמות להלן תוכלו לקרוא קצת על החוויות המדהימות שלהן וגם למצוא את כתובת המייל שלהן שאליה אתם מוזמנים לכתוב. הן תשמחנה לסייע ולייעץ.  

ויולטה רוזנברג  

ארָד לוין 

רָביד רובנר 

באנא  סעדי