מבנה לימודים ותנאי קבלה
תואר ראשון I שני I שלישי
מבנה לימודים ותנאי קבלה
תואר ראשון I שני I שלישי
מידע לסטודנט/מועמד
מלגות I ציונים
מידע לסטודנט/מועמד
מלגות I ציונים
תוכניות לימוד ייחודיות
התכנית לפילוסופיה וספרות
תוכניות לימוד ייחודיות
תוכנית פסיפס - ב.א למצטיינים בפילוסופיה ופסיכולוגיה

הלימודים לתואר ראשון תשפ"א - תוכנית לפילוסופיה וספרות

התוכנית לפילוסופיה וספרות באוניברסיטת חיפה היא התוכנית הראשונה מסוגה בארץ. התוכנית מציעה קורסים חדשניים ובינתחומיים לתלמידים המעוניינים לחקור את מערכת היחסים העשירה בין שתי הדיסציפלינות: יחסי הגומלין, ההשפעות ואף את היריבות עתיקת היומין בין הפילוסופיה והספרות. תלמידי התוכנית צריכים לצבור 20 נקודות זכות של קורסים ייחודיים שמחולקים על פני שלושת שנות לימודיהם. למידע נוסף, פנו לאתר התוכנית בכתובת /http://philolit.haifa.ac.il/index.php/he