מבנה לימודים ותנאי קבלה
תואר ראשון I שני I שלישי
מבנה לימודים ותנאי קבלה
תואר ראשון I שני I שלישי
מידע לסטודנט/מועמד
מלגות I ציונים
מידע לסטודנט/מועמד
מלגות I ציונים
תוכניות לימוד ייחודיות
התכנית לפילוסופיה וספרות
תוכניות לימוד ייחודיות
תוכנית פסיפס - ב.א למצטיינים בפילוסופיה ופסיכולוגיה

הלימודים לתואר שני - מסלול מואץ


לתוכנית יתקבלו תלמידים שסיימו בחוג את השנים א' וב' של התואר הראשון (במסלול דו-חוגי או חד-חוגי) בציון ממוצע של 90 ומעלה.

הקבלה למסלול תיעשה על פי שיקולי הוועדה החוגית לתואר שני לאחר ראיון שתקיים עם המועמד(ת).

תלמיד/ה שיזוהה כמתאים למסלול זה, יוכל ללמוד בשנה ג' ללימודיו שלושה קורסים מלימודי התואר השני )ולא יותר מ- 12 שש"ס). במידה ויתקבל התלמיד ללימודי התואר השני בשנה העוקבת, יוכרו קורסים אלה כחלק מתכנית הלימודים לתואר שני.

במהלך שנה ג' ללימודי התואר הראשון חייב התלמיד לסיים את חובות השמיעה לתואר הראשון.

התלמיד כתב לפחות עבודה סמינריונית אחת והשיג בה ציון של 90 לפחות .

התלמיד יתקבל ללימודי התואר השני בשנה ד' ללימודיו במעמד של תלמיד "על תנאי", במידה ונותרה לו חובת הגשת עבודות במסגרת לימודי הב"א.

על התלמיד להציג את אישור הזכאות לתואר הראשון עד תום הסמסטר הראשון של לימודי התואר השני כתנאי להמשך לימודיו לתואר שני בסמסטר ב.

במהלך שנה ד' ללימודיו ישלים התלמיד את מכסת הקורסים הנדרשת על-ידי החוג.

משך הזמן הכולל במסלולמואץ א' (עם הגשת תזה) חמש שנים ובמסלול מואץ ב' (ללא תזה) ארבע שנים.

*פרטים נוספים נמצאים בפרק הרשות ללימודים מתקדמים בשנתון.