top heb

קורס בחירה חדש לתלמידי פילוסופיה

קורס בחירה חדש לתלמידי פילוסופיה - 'שאלות גדולות בחקר האדם' (קורס חובה לתלמידי תכנית פסיפס)

הקורס ייגע בשאלות גדולות ביחס לנפש ולהתנהגות האנושית, משתי פרספקטיבות עיקריות – פילוסופית ופסיכולוגית. הקורס בנוי מסדרת מפגשים עם מגוון מרצים משני החוגים, פילוסופיה ופסיכולוגיה, ויעסוק במהלך השנה בנושאים כמו מודעות, מוסר ומלחמה, גוף ונפש, חופש הרצון ועוד. מטרת הקורס היא לעמוד על השוני ועל הדמיון בין הדרכים בהן מטפלות שתי הדיסציפלינות בשאלות אלה, ועל האפשרות להפריה הדדית בין התחומים. הנוכחות בקורס הינה חובה, ובסוף כל סמסטר יינתן מבחן בית. 

בסמסטר א' - הקורס יתקיים ביום ה', בשעות 10-12 (2 נ"ז)

בסמסטר ב' - הקורס יתקיים ביום ג', בשעות 12-14 (2 נ"ז)

שימו לב - שני הסמסטרים אינם תלויים זה בזה, ניתן להירשם לכל אחד מהם בנפרד, או לשניהם יחד.

סטודנטים המעוניינים להירשם מתבקשים לפנות לרכזת התכנית במייל This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., ולציין שם, ת.ז., שנת לימודים ובאיזה סמסטר הם מעוניינים להשתתף. 

מספר המקומות מוגבל!קורס

הספרים שלנו


Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

מבזקים


קבלת קהל במזכירות החוג

ימים א'-ה 10:00-12:00


מערכת ההודעות והציונים החדשה
בימים הקרובים מזכירות החוג תעבור להשתמש באופן מוחלט במערכת ההודעות והציונים החדשה של הפקולטה למדעי הרוח.

פרטים נוספים תמצאו בלשונית "מידע לסטודנט" תחת "הודעות