מבנה לימודים ותנאי קבלה
תואר ראשון I שני I שלישי
מבנה לימודים ותנאי קבלה
תואר ראשון I שני I שלישי
מידע לסטודנט/מועמד
מלגות I ציונים
מידע לסטודנט/מועמד
מלגות I ציונים
תוכניות לימוד ייחודיות
התכנית לפילוסופיה וספרות
תוכניות לימוד ייחודיות
תוכנית פסיפס - ב.א למצטיינים בפילוסופיה ופסיכולוגיה

קורס בחירה חדש לתלמידי פילוסופיה

קורס בחירה חדש לתלמידי פילוסופיה - 'שאלות גדולות בחקר האדם' (קורס חובה לתלמידי תכנית פסיפס)

הקורס ייגע בשאלות גדולות ביחס לנפש ולהתנהגות האנושית, משתי פרספקטיבות עיקריות – פילוסופית ופסיכולוגית. הקורס בנוי מסדרת מפגשים עם מגוון מרצים משני החוגים, פילוסופיה ופסיכולוגיה, ויעסוק במהלך השנה בנושאים כמו מודעות, מוסר ומלחמה, גוף ונפש, חופש הרצון ועוד. מטרת הקורס היא לעמוד על השוני ועל הדמיון בין הדרכים בהן מטפלות שתי הדיסציפלינות בשאלות אלה, ועל האפשרות להפריה הדדית בין התחומים. הנוכחות בקורס הינה חובה, ובסוף כל סמסטר יינתן מבחן בית. 

בסמסטר א' - הקורס יתקיים ביום ה', בשעות 10-12 (2 נ"ז)

בסמסטר ב' - הקורס יתקיים ביום ג', בשעות 12-14 (2 נ"ז)

שימו לב - שני הסמסטרים אינם תלויים זה בזה, ניתן להירשם לכל אחד מהם בנפרד, או לשניהם יחד.

סטודנטים המעוניינים להירשם מתבקשים לפנות לרכזת התכנית במייל This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., ולציין שם, ת.ז., שנת לימודים ובאיזה סמסטר הם מעוניינים להשתתף. 

מספר המקומות מוגבל!קורס