top heb

הלימודים לתואר ראשון תשפ"א - המסלול הדו חוגי

יועצת תלמידי תואר ראשון: ד"ר ליאור דינה לוי This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

מטרת הלימודים
הלימודים לקראת התואר הראשון מיועדים להקנות לתלמידים ידע בשיטות הפילוסופיות העיקריות, כושר לקרוא באופן עצמאי טקסט פילוסופי ויכולת לבחון שיקולי-דעת פילוסופיים.

סדר הלימודים במסלול הדו-חוגי
"על התלמידים להשלים תוכנית לימודים של 60 נקודות זכות, ולהגיש שתי עבודות סמינריוניות בחוג לפילוסופיה אצל שני מורים שונים.

תכנית הלימודים במסלול הדו-חוגי:

קורסים דרג נקודות זכות (נ"ז)
מבוא לפילוסופיה יוונית (לא יתקיים בשנה"ל תשע"ט, תלמידי שנה א יקחו אותו בשנה ב ללימודיהם) 1 4
רציונליזם ואמפיריציזם (שיעור + תרגיל) 1 4
לוגיקה פורמלית (שיעור + תרגיל) 1 4
כתיבה פילוסופית 2 2
תורת ההכרה 2 4
מבוא לאתיקה 2 4
שיעורי בחירה/סמינריונים*  2-3 38
    60 נ"ז

הערות

* לפחות 18 נ"ז בדרג 3, לרבות לפחות שיעור אחד בהיסטוריה של הפילוסופיה.
* 12 נקודות זכות מחוגים אחרים בפקולטה למדעי הרוח ואו מפקולטות אחרות. 12 נקודות הזכות יכללו בתוכן את חובת הקורסים מ"דרך הרוח" ולא יהיו בנוסף אליהן. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מבנה לימודים מומלץ קורסים נ"ז
שנה א' מבוא לפילוסופיה יוונית (שיעור + תרגיל) לא יתקיים בשנה"ל תשע"ט 4
 

רציונליזם ואמפיריציזם (שיעור + תרגיל)

4
  לוגיקה פורמלית (שיעור + תרגיל) 4
  שיעורי בחירה בחוג, בדרג 2 8
שנה ב' כתיבה פילוסופית 2
  תורת ההכרה 4
  מבוא לאתיקה 4
  שיעורי בחירה /סמינריונים בחוג ומחוץ לחוג 10
שנה ג' שיעורי בחירה /סמינריונים בחוג ומחוץ לחוג 20

עבודות סמינריוניות
בנוסף לתוכנית הלימודים, על התלמידים להגיש עבודות סמינריוניות, במשקל כולל של 20% מציון הגמר. עבודה סמינריונית יכולה להיכתב במסגרת שיעור כלשהו (לא בהכרח סמינריון) בדרג 3 או 4, מעל ומעבר לדרישות הכלליות של השיעור, ובאישור ובהנחיית המרצה.
ציון העבודה אינו בהכרח זהה לציון הסופי בשיעור.הספרים שלנו


Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

מבזקים


קבלת קהל במזכירות החוג

ימים א'-ה 10:00-12:00


מערכת ההודעות והציונים החדשה
בימים הקרובים מזכירות החוג תעבור להשתמש באופן מוחלט במערכת ההודעות והציונים החדשה של הפקולטה למדעי הרוח.

פרטים נוספים תמצאו בלשונית "מידע לסטודנט" תחת "הודעות