מבנה לימודים ותנאי קבלה
תואר ראשון I שני I שלישי
מבנה לימודים ותנאי קבלה
תואר ראשון I שני I שלישי
מידע לסטודנט/מועמד
מלגות I ציונים
מידע לסטודנט/מועמד
מלגות I ציונים
תוכניות לימוד ייחודיות
התכנית לפילוסופיה וספרות
תוכניות לימוד ייחודיות
תוכנית פסיפס - ב.א למצטיינים בפילוסופיה ופסיכולוגיה

פרסים ומלגות

מדי שנה, ניתן על ידי החוג  מענק: פרס קוגן לתלמידים מצטיינים

הצעת מועמדות לפרס זה נשקלת בתחילת החודש האחרון של סמסטר א'. הודעה על קבלת הפרסים תפורסם באתר.

פרס קוגן
מאז שנת תשנ"ח מעניק החוג עד שני פרסים ע"ש פרופ' יעקוב קוגן ז"ל (1911-1992).
פרופ' קוגן היה אחד ממקימי החוג באוניברסיטת חיפה בשנות ה-60. הענקת הפרסים מתאפשרת הודות לתרומתה הנדיבה של אלמנתו, הסופרת, גב' אידה איסנסון קוגן.
הפרסים מוענקים לתלמידי החוג עבור הצטיינות והישגים כלליים במסגרת הלימודים לקראת התואר הראשון והשני.
הזוכים בפרס קוגן לשנה"ל תשס"ו הינם:
עודד הורצקי (ב"א)
ליאור ניצן (מ"א)

 

תמונות מטקס חלוקת פרסי קוגן - פיקרסקי


 אתר המילגות ברשות ללימודים מתקדמים


אתר המילגות בדקאנט הסטודנטים