top heb

פרסים ומלגות

מדי שנה, ניתן על ידי החוג  מענק: פרס קוגן לתלמידים מצטיינים

הצעת מועמדות לפרס זה נשקלת בתחילת החודש האחרון של סמסטר א'. הודעה על קבלת הפרסים תפורסם באתר.

פרס קוגן
מאז שנת תשנ"ח מעניק החוג עד שני פרסים ע"ש פרופ' יעקוב קוגן ז"ל (1911-1992).
פרופ' קוגן היה אחד ממקימי החוג באוניברסיטת חיפה בשנות ה-60. הענקת הפרסים מתאפשרת הודות לתרומתה הנדיבה של אלמנתו, הסופרת, גב' אידה איסנסון קוגן.
הפרסים מוענקים לתלמידי החוג עבור הצטיינות והישגים כלליים במסגרת הלימודים לקראת התואר הראשון והשני.
הזוכים בפרס קוגן לשנה"ל תשס"ו הינם:
עודד הורצקי (ב"א)
ליאור ניצן (מ"א)

 

תמונות מטקס חלוקת פרסי קוגן - פיקרסקי


 אתר המילגות ברשות ללימודים מתקדמים


אתר המילגות בדקאנט הסטודנטים

הספרים שלנו


Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

מבזקים


קבלת קהל במזכירות החוג

ימים א'-ה 10:00-12:00


מערכת ההודעות והציונים החדשה
בימים הקרובים מזכירות החוג תעבור להשתמש באופן מוחלט במערכת ההודעות והציונים החדשה של הפקולטה למדעי הרוח.

פרטים נוספים תמצאו בלשונית "מידע לסטודנט" תחת "הודעות