top heb

הלימודים לתואר ראשון תשפ"א - המסלול החד חוגי

סדר הלימודים במסלול החד-חוגי

ניתן להתקבל למסלול החד-חוגי משנה ב' ואילך בתנאי שממוצע הציונים בשני החוגים הוא לפחות 80. אפשר גם להתקבל למסלול החד-חוגי החל משנה א', באישור מיוחד של יועצת הב"א.

על התלמידים להשלים תוכנית לימודים של 120 נקודות זכות, הכוללת 72-90 נקודות בפילוסופיה, מהן לפחות 26 בדרג 3, ו- 30-48 נקודות בלפחות שני חוגים אחרים.
בדרך כלל (אבל לא בהכרח) הלימודים בחוגים אחרים יהיו במסגרת מקבצים מהחוג ללימודים רב-תחומיים.

בנוסף לשיעורים התלמידים יגישו ארבע עבודות סמינריוניות, שלוש בחוג (אצל שני מרצים שונים לפחות) ואחת בחוג אחר.
משקלן של ארבע העבודות הסמינריוניות יחד הוא: %20 מציון הגמר.
כאמור עבודה סמינריונית נכתבת במסגרת שיעור כלשהו (לא בהכרח סמינריון) בדרג 3 או 4, מעל ומעבר לדרישות הכלליות של השיעור, ובאישור ובהנחיית המרצה. ציון העבודה אינו בהכרח זהה לציון הסופי בשיעור.

הספרים שלנו


Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

מבזקים


קבלת קהל במזכירות החוג

ימים א'-ה 10:00-12:00


מערכת ההודעות והציונים החדשה
בימים הקרובים מזכירות החוג תעבור להשתמש באופן מוחלט במערכת ההודעות והציונים החדשה של הפקולטה למדעי הרוח.

פרטים נוספים תמצאו בלשונית "מידע לסטודנט" תחת "הודעות