מבנה לימודים ותנאי קבלה
תואר ראשון I שני I שלישי
מבנה לימודים ותנאי קבלה
תואר ראשון I שני I שלישי
מידע לסטודנט/מועמד
מלגות I ציונים
מידע לסטודנט/מועמד
מלגות I ציונים
תוכניות לימוד ייחודיות
התכנית לפילוסופיה וספרות
תוכניות לימוד ייחודיות
תוכנית פסיפס - ב.א למצטיינים בפילוסופיה ופסיכולוגיה

הלימודים לתואר ראשון תשפ"א - המסלול החד חוגי

סדר הלימודים במסלול החד-חוגי

ניתן להתקבל למסלול החד-חוגי משנה ב' ואילך בתנאי שממוצע הציונים בשני החוגים הוא לפחות 80. אפשר גם להתקבל למסלול החד-חוגי החל משנה א', באישור מיוחד של יועצת הב"א.

על התלמידים להשלים תוכנית לימודים של 120 נקודות זכות, הכוללת 72-90 נקודות בפילוסופיה, מהן לפחות 26 בדרג 3, ו- 30-48 נקודות בלפחות שני חוגים אחרים.
בדרך כלל (אבל לא בהכרח) הלימודים בחוגים אחרים יהיו במסגרת מקבצים מהחוג ללימודים רב-תחומיים.

בנוסף לשיעורים התלמידים יגישו ארבע עבודות סמינריוניות, שלוש בחוג (אצל שני מרצים שונים לפחות) ואחת בחוג אחר.
משקלן של ארבע העבודות הסמינריוניות יחד הוא: %20 מציון הגמר.
כאמור עבודה סמינריונית נכתבת במסגרת שיעור כלשהו (לא בהכרח סמינריון) בדרג 3 או 4, מעל ומעבר לדרישות הכלליות של השיעור, ובאישור ובהנחיית המרצה. ציון העבודה אינו בהכרח זהה לציון הסופי בשיעור.