top heb

מידע לסטודנט

רישום לתואר ראשון שני ושלישי לשנה"ל תשע"ט

תואר שני

מכתב לסטודנטים לתואר שני 

לימודי ד"ר

מכתב לסטודנטים לתואר שלישי ומסלול השלמות  

נא להקפיד על הימים והשעות.
תקופת שינויים לרישום ממוחשב וידני:
החל מ- 7.10.2018 ועד ל-21.10.2018 המערכת תהיה פתוחה לשינויים כל יום בין  16:00 אחר הצהריים ועד 08:00 בבוקר למחרת.
ביום האחרון ה- 21.10.2018 המערכת תהיה פתוחה עד חצות בלבד.

תואר ראשון

מכתב לסטודנטים של שנה א' במסלול הדו חוגי
מכתב לסטודנטים בשנים ב ו-ג במסלול הדו חוגי
מכתב לסטודנטים מכל השנים במסלול החד חוגי

 קורסים

רשימת חדרים וקורסים סמסטר א תשע"ט 
רשימת חדרים וקורסים סמסטר ב תשע"ט

בחינות וציונים

מדריך לצפייה במחברת בחינה סרוקה בפורטל
מערכת רישום לבחינות במועד חריג
מדריך להגשת ערעור על בחינה סרוקה בפורטל הסטודנטים 

הודעות

להודעות שוטפות על המתרחש בחוג ניתן להירשם ל

http://list.haifa.ac.il/mailman/listinfo/philos

כללי

דו"ח הערכת איכות של החוג לפילוסופיה
המועדון הפילוסופי של הסטודנטים

טפסים
טופס הגשת עבודות
הצהרת שימוש תקין במקורות
הנחיות לכתיבת הצעת מחקר למ.א
טופס אישור מנחה להגשת תזה
טופס פירוט תחום המחקר
בקשה לקבלה ללימודים לקראת תואר ד"ר

סילבוסים

 

מערכת שעות

מערכת שעות בתכנית פילוסופיה וספרות 
מערכת שעות בתכנית פסיפס

פילוסופיה של המדע

תואר-שני בפילוסופיה של המדע ורציונאליות
רשימת קורסים בתכנית מדע ורציונאלית - שנה"ל תשע"ז
סילבוסים לתכנית בפילוסופיה של המדע

שעות קבלה 

ימים א-ה בין השעות 10:00-12:00   
שעות קבלה - מרצים סמסטר ב' תשע"ז  

 

קישורים
האוניברסיטה העברית, ירושלים Tel Aviv U.'s Philosophy Sites on the Internet U. of Haifa Library's Internet Resources in Philosophy
אוניברסיטת תל אביב Philosophical Services Philosophy in Cyberspace
אוניברסיטת בר אילן Guide to Philosophy on the Internet American Philosophical Association
(מאתר אוניברסיטת תל אביב) חוגי פילוסופיה בעולם Yahoo Index of Philosophy Philosophy Sources on the Internet
אגודת הפילוסופיה הישראלית החדשה The WWW Virtual Library: Philosophy Philosophy
  EpistemeLinks
 
Valdosta Philosophy Department
    Philosophy Around the Web

הספרים שלנו


Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

מבזקים


קבלת קהל במזכירות החוג

ימים א'-ה 10:00-12:00


מערכת ההודעות והציונים החדשה
בימים הקרובים מזכירות החוג תעבור להשתמש באופן מוחלט במערכת ההודעות והציונים החדשה של הפקולטה למדעי הרוח.

פרטים נוספים תמצאו בלשונית "מידע לסטודנט" תחת "הודעות


כנס בינלאומי על משמעות החיים 12-11 ביוני.
פרטים נוספים בהמשך


כנס בינלאומי על לוגיקה ומחויבות מטאפיזית, 14-13 ביוני.
פרטים נוספים בהמשך