מבנה לימודים ותנאי קבלה
תואר ראשון I שני I שלישי
מבנה לימודים ותנאי קבלה
תואר ראשון I שני I שלישי
מידע לסטודנט/מועמד
מלגות I ציונים
מידע לסטודנט/מועמד
מלגות I ציונים
תוכניות לימוד ייחודיות
התכנית לפילוסופיה וספרות
תוכניות לימוד ייחודיות
תוכנית פסיפס - ב.א למצטיינים בפילוסופיה ופסיכולוגיה

מידע לסטודנט

רישום לתואר ראשון שני ושלישי לשנה"ל תש"פ

תואר שני

מכתב לסטודנטים לתואר שני 

לימודי ד"ר

מכתב לסטודנטים לתואר שלישי ומסלול השלמות  

נא להקפיד על הימים והשעות.
תקופת שינויים לרישום ממוחשב וידני:
החל מ- 15.9.2019 ועד ל-3.10.2019 המערכת תהיה פתוחה לשינויים כל יום בין  16:00 אחר הצהריים ועד 08:00 בבוקר למחרת.
ביום האחרון ה- 3.10.2019 המערכת תהיה פתוחה עד חצות בלבד.

תואר ראשון

מכתב לסטודנטים של שנה א' במסלול הדו חוגי
מכתב לסטודנטים בשנים ב ו-ג במסלול הדו חוגי
מכתב לסטודנטים מכל השנים במסלול החד חוגי

 קורסים

רשימת חדרים וקורסים סמסטר א תש"פ 
רשימת חדרים וקורסים סמסטר ב תש"פ

בחינות וציונים

מדריך לצפייה במחברת בחינה סרוקה בפורטל
מערכת רישום לבחינות במועד חריג
מדריך להגשת ערעור על בחינה סרוקה בפורטל הסטודנטים 

הודעות

להודעות שוטפות על המתרחש בחוג ניתן להירשם ל

http://list.haifa.ac.il/mailman/listinfo/philos

כללי

דו"ח הערכת איכות של החוג לפילוסופיה
המועדון הפילוסופי של הסטודנטים

טפסים
טופס הגשת עבודות
הצהרת שימוש תקין במקורות
הנחיות לכתיבת הצעת מחקר למ.א
טופס אישור מנחה להגשת תזה
טופס פירוט תחום המחקר
בקשה לקבלה ללימודים לקראת תואר ד"ר

סילבוסים

 

מערכת שעות

מערכת שעות בתכנית פילוסופיה וספרות 
מערכת שעות בתכנית פסיפס

פילוסופיה של המדע

תואר-שני בפילוסופיה של המדע ורציונאליות
רשימת קורסים בתכנית מדע ורציונאלית
סילבוסים לתכנית בפילוסופיה של המדע

שעות קבלה 

ימים א-ה בין השעות 10:00-12:00   
שעות קבלה - מרצים סמסטר א תש"פ

 

קישורים
האוניברסיטה העברית, ירושלים Tel Aviv U.'s Philosophy Sites on the Internet U. of Haifa Library's Internet Resources in Philosophy
אוניברסיטת תל אביב Philosophical Services Philosophy in Cyberspace
אוניברסיטת בר אילן Guide to Philosophy on the Internet American Philosophical Association
(מאתר אוניברסיטת תל אביב) חוגי פילוסופיה בעולם Yahoo Index of Philosophy Philosophy Sources on the Internet
אגודת הפילוסופיה הישראלית החדשה The WWW Virtual Library: Philosophy Philosophy
  EpistemeLinks
 
Valdosta Philosophy Department
    Philosophy Around the Web