מבנה לימודים ותנאי קבלה
תואר ראשון I שני I שלישי
מבנה לימודים ותנאי קבלה
תואר ראשון I שני I שלישי
מידע לסטודנט/מועמד
מלגות I ציונים
מידע לסטודנט/מועמד
מלגות I ציונים
תוכניות לימוד ייחודיות
התכנית לפילוסופיה וספרות
תוכניות לימוד ייחודיות
תוכנית פסיפס - ב.א למצטיינים בפילוסופיה ופסיכולוגיה

מקבץ לימודים בפילוסופיה

המקבצים בפילוסופיה משלבים את לימודי יסודות הפילוסופיה יחד עם שיעורים מתקדמים במגוון רחב של נושאים פילוסופיים.

מקבץ מצומצם (20 נ"ז):
נ"ז
שיעורים בדרג 10 1
שיעורים בדרג 10 2-3
עבודה סמינריונית אחת
(במסגרת שיעור בדרג 3)

מקבץ מורחב (40 נ"ז):
נ"ז
שיעורים בדרג 15 1
שיעורים בדרג 25 2-3
שתי עבודות סמינריוניות
(במסגרת שיעורים בדרג 3)

*הקורסים ייבחרו מתוך רשימת הקורסים של החוג לפילוסופיה אשר מתפרסמת באתר החוג באינטרנט.