מבנה לימודים ותנאי קבלה
תואר ראשון I שני I שלישי
מבנה לימודים ותנאי קבלה
תואר ראשון I שני I שלישי
מידע לסטודנט/מועמד
מלגות I ציונים
מידע לסטודנט/מועמד
מלגות I ציונים
תוכניות לימוד ייחודיות
התכנית לפילוסופיה וספרות
תוכניות לימוד ייחודיות
תוכנית פסיפס - ב.א למצטיינים בפילוסופיה ופסיכולוגיה

הלימודים לתואר שני - תוכנית ייחודית לתואר שני בפילוסופיה - למצטיינים במשפטים

תכנית זו ייחודית לתלמידים מצטיינים במשפטים.

התכנית מאפשרת להתחיל ללמוד לקראת תואר שני בפילוסופיה בזמן לימודי התואר הראשון במשפטים. התלמידים ישלימו את חובות השמיעה בפילוסופיה במסלול זה בסוף השנה הרביעית ללימודיהם באוניברסיטה.

מבנה התכנית

הדרישות לתואר שני בפילוסופיה בתכנית זו זהות לדרישות במסלול הרגיל. התלמידים יוכלו לקחת את שיעורי ההשלמה בפילוסופיה החל משנה א' ללימודיהם במשפטים, והם ייחשבו בכל מקרה כחלק ממכסת הלימודים הנדרשים לתואר הראשון במשפטים (במסגרת "שיעוריבחירה לא-משפטיים").

תנאי קבלה

שנה ג' בחוג למשפטים, לפחות 70 נ"ז בלימודי התואר הראשון במשפטים בממוצע של לפחות 80, וסיום לימודי ההשלמה בפילוסופיה בממוצע של לפחות 80 (מסלול ב') או לפחות 90 (מסלול א'). קבלת התואר השני בפילוסופיה מותנית בקבלת תואר ראשון במשפטים.