פכ"מ הגיע לאוניברסיטת חיפה! תואר ראשון משולב בפילוסופיה, כלכלה ומדעי המדינה.

התכנית מתבססת על מודל שנוסה בהצלחה באוניברסיטת אוקספורד מאז שנות העשרים. הרציונל העומד מאחוריה הוא הקניית כלים ויצירת בסיס ידע כללי אינטגרטיבי שישמש מומחים בתחומי ידע יישומיים הנדרשים בנושאים של כלכלה, מדיניות ציבורית ופוליטיקה.

קהל היעד של התוכנית הוא אלו הרואים עצמם בעתיד כמקבלי החלטות בשירות הציבורי-ממשלתי, במגזר העסקי, ובארגונים בינלאומיים. בפני אנשים אלה יעמוד אופק של פעילות מעשית ענפה בסביבה אסטרטגית מקומית, אזורית וגלובלית מורכבת ורבת-פנים.

התכנית מכשירה אותם לאתגר זה באמצעות פיתוח כלים ותובנות שיעניקו פרספקטיבה חדשה לטיפול במגוון רחב של סוגיות המשפיעות או מעוצבות בסביבתה הפוליטית והכלכלית של ישראל. התכנית עונה הצורך שקיים בשירות הציבורי בעובדים שלא רק מתמצאים בחישובים כלכליים או בשיקולים מעשיים צרים, אלא מסוגלים לראות את התמונה הרחבה של צורכי החברה, כשאלה נשקלים על רקע ערכים כמו צדק חברתי, סולידריות, ואוטונומיה אישית.

תוכניות פכ"מ משנות בשנים האחרונות את הפרופיל האישי והמקצועי של העובדים והמנהלים במגזר הציבורי בארץ, ואנו גאים לאפשר לתלמידי אוניברסיטת חיפה להצטרף למגמה חשובה זו.

*הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה.

יתרונות התכנית:תמונה לפכמ 1

  • מלגות למתקבלים על בסיס ציוני פסיכומטרי
  • אפשרות למעונות
  • פרקטיקום במהלך הלימודים במוסדות מובילים
  • אפשרות להמשך לימודים מתקדמים במגוון תחומים

מוזמנים ליום הפתוח לשמוע, להכיר את צוות התכנית ולשאול שאלות.

יום חמישי 4.2 בשעה 16:00. לנרשמים ביום הפתוח הנחה של 50% בדמי ההרשמה

תנאי הקבלה לתכנית הינם:

1. סכ"מ (שקלול בגרות ופסיכומטרי) 660

2.בגרות במתמטיקה ברמת 5 יח' בציון של 70 ומעלה, או ברמת 4 יח' מתמטיקה בציון 80 לפחות.

3. ציון בבחינת ידע בעברית (יע”ל או יעלנט) המיועדת למועמדים ששפת ההוראה בביה”ס התיכון לא הייתה עברית ולא נבחנו בבחינה הפסיכומטרית בשפה העברית. הציון הנדרש בבחינה הינו 120. 

4. ציון סיווג 120 בשפה האנגלית (רמת מתקדמים ב') מתוך הבחינה הפסיכומטרית, מבחן אמ”יר, או בחינת אמי”רם.

לפרטים נוספים:
אתר החוג

נועה אברהם

טל. 04-8240561

מייל This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.