המקבצים בפילוסופיה משלבים את לימודי יסודות הפילוסופיה יחד עם שיעורים מתקדמים במגוון רחב של נושאים פילוסופיים.

מקבץ מצומצם (20 נ"ז):

10 נ"ז בשיעורים מדרג  1
10 נ"ז בשיעורים מדרג 2-3
עבודה סמינריונית אחת
(במסגרת שיעור בדרג 3)

מקבץ מורחב (40 נ"ז):

15 נ"ז בשיעורים מדרג 1
25 נ"ז בשיעורים מדרג 2-3
שתי עבודות סמינריוניות
(במסגרת שיעורים בדרג 3)

*הקורסים ייבחרו מתוך רשימת הקורסים של החוג לפילוסופיה אשר מתפרסמת באתר החוג.