פרס קוגן
מדי שנה, ניתן על ידי החוג  מענק: פרס קוגן לתלמידים מצטיינים
הצעת מועמדות לפרס זה נשקלת בתחילת החודש האחרון של סמסטר א'. הודעה על קבלת הפרסים תפורסם באתר.

מאז שנת תשנ"ח מעניק החוג עד שני פרסים ע"ש פרופ' יעקוב קוגן ז"ל (1911-1992).
פרופ' קוגן היה אחד ממקימי החוג באוניברסיטת חיפה בשנות ה-60. הענקת הפרסים מתאפשרת הודות לתרומתה הנדיבה של אלמנתו, הסופרת, גב' אידה איסנסון קוגן.
הפרסים מוענקים לתלמידי החוג עבור הצטיינות והישגים כלליים במסגרת הלימודים לקראת התואר הראשון והשני.

מלגה לסטודנטים חדשים
דף שיווקי מלגת אהבת עולם