היקף השיעורים: התלמידים ילמדו שיעורים בהיקף כולל של 28 שש"ס מתוכם לכל היותר 6 שש"ס בדרג 3 והיתרה בדרג 4. סדנת עבודות הגמר היא שיעור חובה. ניתן לקחת עד 6 שש"ס מחוץ לחוג (באישור יו"ר הוועדה החוגית לתואר שני). ניתן להשתתף בקולוקוויום החוגי במשך שנה אחת (2 שש"ס).
הוועדה החוגית לתואר שני יכולה לחייב את התלמידים בלימודי שפה זרה שנייה בהתאם לנושא עבודת הגמר המחקרית.

עבודות סמינריוניות: בנוסף לתנאי המעבר של כל שיעור, התלמידים יגישו שתי עבודות סמינריוניות אצל מורים שונים, בסמינריונים מדרג 4.

תנאי מעבר משנה א לשנה ב: התלמידים חייבים לצבור 16 שש"ס בשנה א' בציון ממוצע של לפחות 90 ולמצוא מדריך לתזה. תלמידים שלא עמדו בתנאים אלה, יעברו בשנה ב' ללימודים למסלול ב'. במקרים מיוחדים הוועדה החוגית לתואר שני רשאית לחרוג מכללים אלה בהתאם לשיקול דעתה.

עבודת גמר מחקרית: התלמידים נדרשים לכתוב עבודת גמר מחקרית בהדרכת חבר סגל.

על התלמידים למצוא מדריך לעבודתם ביוזמתם. עליהם להגיש הצעת המחקר לעבודה לאישור המדריך ואחר כך לאישור הוועדה החוגית לתואר שני עד תום הסמסטר הראשון בשנה ב'.

שקלול ציון סופי

50% תזה, 20% שתי העבודות הסמינריוניות (במשקל שווה) ו 30% סמינריונים ושיעורי בחירה.