סדר הלימודים במסלול החד-חוג

ניתן להתקבל למסלול החד-חוגי משנה ב' ואילך בתנאי שממוצע הציונים בשני החוגים הוא לפחות 80. אפשר גם להתקבל למסלול החד-חוגי החל משנה א', באישור מיוחד של יועץ הב"א.

המסלול החד־חוגי מבוסס על מכסת לימודים בחוג אחד בהיקף 80 נקודות זכות מינימום ועל שניים־שלושה מיקבצי לימוד במכסה כוללת של לא יותר מ- 40 נקודות זכות, על־פי הנחיות המל"ג.
בנוסף לשיעורים התלמידים יגישו ארבע עבודות סמינריוניות, שלוש בחוג (אצל שני מרצים שונים לפחות) ואחת בחוג אחר. משקלן של ארבע העבודות הסמינריוניות יחד הוא: %20 מציון הגמר.
כאמור עבודה סמינריונית נכתבת במסגרת שיעור כלשהו (לא בהכרח סמינריון) בדרג 3, מעל ומעבר לדרישות הכלליות של השיעור, ובאישור ובהנחיית המרצה. ציון העבודה אינו בהכרח זהה לציון הסופי בשיעור.