סדר הלימודים במסלול החד-חוג

ניתן להתקבל למסלול החד-חוגי משנה ב' ואילך בתנאי שממוצע הציונים בשני החוגים הוא לפחות 80. אפשר גם להתקבל למסלול החד-חוגי החל משנה א', באישור מיוחד של יועצת הב"א.
על התלמידים להשלים תוכנית לימודים של 120 נקודות זכות, הכוללת 72-90 נקודות בפילוסופיה, מהן לפחות 26 בדרג 3, ו- 30-48 נקודות בלפחות שני חוגים אחרים.
בדרך כלל (אבל לא בהכרח) הלימודים בחוגים אחרים יהיו במסגרת מקבצים מהחוג ללימודים רב-תחומיים.
בנוסף לשיעורים התלמידים יגישו ארבע עבודות סמינריוניות, שלוש בחוג (אצל שני מרצים שונים לפחות) ואחת בחוג אחר.
משקלן של ארבע העבודות הסמינריוניות יחד הוא: %20 מציון הגמר.
כאמור עבודה סמינריונית נכתבת במסגרת שיעור כלשהו (לא בהכרח סמינריון) בדרג 3 או 4, מעל ומעבר לדרישות הכלליות של השיעור, ובאישור ובהנחיית המרצה. ציון העבודה אינו בהכרח זהה לציון הסופי בשיעור.