יו"ר הוועדה החוגית לתואר שני: ד"ר ארנון קרןThis e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..il

מטרת הלימודים

לימודי התואר השני מיועדים להעמיק את ידיעותיו של התלמיד בפילוסופיה, ולאפשר התמחות בתחומים מסוימים בפילוסופיה הלימודים כוללים כתיבת עבודת גמר (במסלול א') או בחינות גמר/עבודה מורחבת (במסלול ב').

תנאי קבלה

מסלול א' (עם תזה): תואר ראשון בפילוסופיה ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בארץ או בחו"ל, בציון סופי של 85 לפחות, ציון סופי של 80 לפחות בחוג השני, ואישור הוועדה החוגית לתואר שני.

מסלול ב' (ללא תזה): תואר ראשון ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בארץ או בחו"ל בפילוסופיה בציון סופי של 80 לפחות, וציון סופי של 76 לפחות בחוג השני.

המועמדים יגישו בקשה לקבלה במזכירות החוג.

מועמדים בעלי תואר ראשון ממוסד מוכר להשכלה גבוהה, ששפת ההוראה בו אינה עברית, חייבים לעמוד בבחינת ידע בעברית ברמה הנדרשת על-ידי האוניברסיטה כתנאי קבלה.

מועמדים בוגרי אוניברסיטאות מוכרות מחו"ל וכן בוגרי אוניברסיטאות בעלות שלוחות בישראל, אשר פועלות באישור המועצה להשכלה גבוהה, יחויבו לעמוד בהצלחה במבחן  GRE. פרטים נוספים לגבי המבחן ניתן למצוא בתקנון לימודי  תואר שני ובקישור http://www.ets.org/gre/