haifa logo

החוג לפילוסופיה

אוניברסיטת חיפה

haifa logo

 

 
מבנה לימודים ותנאי קבלה

מבנה לימודים
ותנאי קבלה

תואר ראשון I שני I שלישי
מידע לסטודנט,מועמד

מידע
לסטודנט,מועמד

ציונים I מלגות
לימודים בחו

לימודים בחו"ל

קול קורא I מידע

מזכירות החוג

ראש החוג

סמילנסקי
פרופ' שאול סמילנסקי

שעות קבלה: בתיאום מראש במייל
דוא"ל: Smilsaul@research.haifa.ac.il
מרכזת החוג

מרכזת החוג

גב' סאלי מנסור 
שעות קבלה: א-ה 10:00-13:00
מיקום: מגדל אשכול קומה 19, חדר 1902
טלפון: 04-8240903 | פנימי: 52903
דוא"ל: Philosophy@univ.haifa.ac.il