יועץ תלמידי תואר ראשון: ד"ר מייקל אנטוני, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

מטרת הלימודים
הלימודים לקראת התואר הראשון מיועדים להקנות לתלמידים ידע בשיטות הפילוסופיות העיקריות, כושר לקרוא באופן עצמאי טקסט פילוסופי ויכולת לבחון שיקולי-דעת פילוסופיים.

סדר הלימודים במסלול הדו-חוגי
"על התלמידים להשלים תוכנית לימודים של 60 נקודות זכות, ולהגיש שתי עבודות סמינריוניות בחוג לפילוסופיה אצל שני מורים שונים.

תכנית הלימודים במסלול הדו-חוגי:

קורסים דרג נקודות זכות (נ"ז)
מבוא לפילוסופיה יוונית - קורס חובה שנה א 1 4
רציונליזם ואמפיריציזם - קורס חובה שנה א 1 4
לוגיקה פורמלית (שיעור + תרגיל) - קורס חובה שנה א 1 4
כתיבה פילוסופית - קורס חובה שנה ב 2 2
תורת ההכרה - קורס חובה שנה ב 2 4
מבוא לאתיקה - קורס חובה שנה א 2 4
שיעורי בחירה/סמינריונים* (הקורסים ילקחו על פני שלוש שנות התואר) 2-3 38
60 סה"כ

הערות

* לפחות 18 נ"ז בדרג 3, לרבות לפחות שיעור אחד בהיסטוריה של הפילוסופיה.
* 12 נקודות זכות מחוגים אחרים בפקולטה למדעי הרוח ואו מפקולטות אחרות. 12 נקודות הזכות יכללו בתוכן את חובת הקורסים מ"דרך הרוח" ולא יהיו בנוסף אליהן.

עבודות סמינריוניות
בנוסף לתוכנית הלימודים, על התלמידים להגיש עבודות סמינריוניות, במשקל כולל של 20% מציון הגמר. עבודה סמינריונית יכולה להיכתב במסגרת שיעור כלשהו (לא בהכרח סמינריון) בדרג 3 או 4, מעל ומעבר לדרישות הכלליות של השיעור, ובאישור ובהנחיית המרצה.
ציון העבודה אינו בהכרח זהה לציון הסופי בשיעור.

  מסלול לימודים מומלץ:

מבנה לימודים מומלץ קורסים נ"ז
שנה א' מבוא לפילוסופיה יוונית  4

רציונליזם ואמפיריציזם (שיעור + תרגיל)

4
לוגיקה פורמלית (שיעור + תרגיל) 4
שיעורי בחירה בחוג, בדרג 2 8
שנה ב' כתיבה פילוסופית 2
תורת ההכרה 4
מבוא לאתיקה 4
שיעורי בחירה /סמינריונים בחוג ומחוץ לחוג 10
שנה ג' שיעורי בחירה /סמינריונים בחוג ומחוץ לחוג 20