הלימודים לתואר שני - מסלול השלמות
מועמדים לתואר שני, שיש להם תואר ראשון מחוג אחר שאינו פילוסופיה, בציון 80 לפחות, חייבים בלימודי השלמה בהיקף של 16 שעות לימוד הכוללים את הקורסים הבאים: פילוסופיה חדשה ושלושה קורסים מבואיים לתחומים מרכזיים בפילוסופיה.ומבוא לתחום כלשהו בפילוסופיה. הוועדה החוגית לתואר שני תוכל להוסיף או לגרוע מדרישות ההשלמה בהתאם לנסיבותיו של כל תלמיד. את לימודי ההשלמה יש לסיים בממוצע של 80 לפחות. במקרים בהם לימודי ההשלמה מקבילים ללימודי התואר השני, מעמד התלמיד בלימודי התואר יהיה "על תנאי" עד אשר יסיים את ההשלמות בהצלחה במועד שייקבע. באופן רגיל סטודנטים ילמדו 12 שעות של לימודי השלמה במשך הסמסטר הראשון ללימודיהם ולימודי ההשלמה לא ישתרעו על פני יותר משנה אחת. בתוכנית בפילוסופיה של המדע ורציונליות לימודי ההשלמה יתקיימו במקביל ללימודי התואר והיקפם ייקבע על ידי ראש התוכנית. מועמדים שיש להם תואר ראשון ממוסד להשכלה גבוהה ששפת ההוראה בו אינה עברית, חייבים במבחן בעברית כתנאי קבלה להשלמות. פטורים ממבחן מועמדים שסיימו תחיכון בשפה העברית. מועמדים בוגרי אוניברסיטאות מוכרות מחו"ל וכן אוניברסיטאות בעלות שלוחות בישראל, אשר פועלות באישור המועצה להשכלה גבוהה, יחויבו לעמוד בהצלחה בבחינת הGRE או בלימודי השלמה במסגרת התואר הראשון.
לפרטים נוספים יש לפנות לתקנון לימודים לתואר שני. 

 תנאי קבלה
תנאי קבלה להשלמות ציון סופי של 80 לפחות בתואר הראשון וקבלה על ידי הוועדה החוגית לתואר שני.

מסלולים לתואר שני
הלימודים לתואר שני מתקיימים בשני מסלולים:
מסלול א': הכולל כתיבת עבודת גמר מחקרית.

מסלול ב': הכולל עמידה בבחינות גמר. משך הלימודים בשני המסלולים הוא שנתיים.