החוג לפילוסופיה מקיים קולוקוויום הפתוח לסטודנטים ולציבור הרחב שבמסגרתו ניתנות הרצאות בנושאים פילוסופיים שונים על ידי מרצים אורחים מהארץ ומהעולם. פגישות הקולוקוויום מתקיימות בדרך כלל אחת לשבועיים.
ההרצאות מתקיימות בימי ג' בין השעות: 14:00-12:00, בחדר 1919, קומה 19, מגדל אשכול.
הכניסה חופשית.
מרכזת הקולוקוויום היא ד"ר גיל שגיא.

 תוכנית הקולוקוויום תשפ"א- סמסטר ב:

2 MAR, TUE

12:15 – 13:45

Jonna Vance (Northern Arizona) and Preston Werner (HUJI)

16 MAR, TUE

12:15 – 13:45

Milena Ivanova (Cambridge)

6 APR, TUE

12:15 – 13:45

Gilad Nir (Leipzig)

20 APR, TUE

12:15 – 13:45

Mark Pinder (Open University, UK)

4 MAY, TUE

16:15 – 17:45

Qrescent Mali Mason (Haverford)

18 MAY, TUE

12:15 – 13:45

Stephen de Wijze (Manchester)

8 JUN, TUE

12:15 – 13:45

Naveh Frumer (TAU)